Visitation

 

Visitation betyder vurdering og tildeling

Visitationen bliver foretaget på baggrund af en faglig vurdering af din aktuelle situation, funktionsniveau og behov for hjælp.

Hvis du ansøger om at bruge vores tilbud på Udviklingscenter Vest skal du gennem en visitation, hvor du taler med en rådgiver.

 

I Udviklingscenter Vest visiterer Voksen Myndighed borgere til:

  • Botilbud 
  • Aktivitetstilbud
  • Beskæftigelsestilbud 
  • Støtte i eget hjem


Voksen Myndighed yder desuden rådgivning hvor det kan forebygge sociale problemer og hjælpe borgeren over øjeblikkelige vanskeligheder.