Voksenstøtte

Har du brug for støtte i eget hjem, kan Esbjerg Kommune på baggrund af en vurdering tilbyde dig dette. Det er nødvendigt, at du bliver visiteret.

Se hvordan du bliver visiteret her

 

Læs mere om de enkelte afdelinger i Udviklingscenter Vest som tilbyder støtte i eget hjem:

Esbjerg

Voksenstøtten Edelsvej er for dig, der ønsker at bo i din egen lejlighed, men har brug for støtte. Du kan enten have været i et bo-træningsforløb eller i et andet tilbud på Edelsvej, men du kan også ikke tidligere har været i kontakt med Edelsvej.

 

Vi forventer, at  du er indstillet og motiveret for at modtage hjemmevejledning og hjemmestøtte, og at du overholder de aftaler, vi har indgået med dig i forhold til besøg i hjemmet.


Bofællesskabet Fyrparken, som er et døgndækket tilbud, yder individuel støtte til ca. 24 borgere, der bor i egen bolig i Esbjerg.

Støtten gør det muligt for dig at mestre eget liv og fastholde egen bolig.

Borgerne får støtte efter behov og alt efter den enkeltes bevilling.

Støtten kan variere fra 1 til 12 timer ugentligt. 
 

Alt arbejdet tager udgangspunkt i den enkeltes indsatsplan og mål. Derudover kan det være individuelle opgaver, der løses i samarbejde med borgeren.

Voksenstøtten gives både telefonisk og i borgerens hjem. Alle har en kontaktperson, som vil være den gennemgående person i borgerens støtte. Derudover er der et team om den enkelte borger, der kommer på skift ved borgeren. Der kan i særlige tilfælde komme andre i borgerens hjem.

Støtte ydes fra kl. 08.00 til 17.00 i hverdagen og under specielle forhold kan enkelte borgere også få støtte i weekenden. 

Der kan altid ringes til bofællesskabet Fyrparken.                                 


Voksenstøtten Birkekrattet er for dig der ønsker at bo i egen lejlighed, men har brug for støtte.

 

Vi forventer, at du er indstillet og motiveret for at modtage hjemmevejledning og hjemmestøtte.

Vi forventer, at du overholder de aftaler, vi har indgået med dig i forhold til besøg i dit hjem.

Støtten kan både være telefonisk, i dit hjem eller et andet sted, alt efter hvilke mål der skal arbejdes med.

Alle har en eller to kontaktpersoner, men ved ferie kan andre overtage støtten.


Voksenstøtten Finsensgade er et tilbud for dig, der har psykiske og/eller sociale funktionsnedsættelser med behov for pædagogisk støtte. Tilbuddet er ikke døgndækket, så du skal selv kunne handle akut på opstået situationer, indtil der kan komme en hjemmevejleder og hjælpe dig.
 
Voksenstøtten har en fælleslejlighed i Finsensgade 11 st. th. I opgangen findes 5 lejligheder med to sammenhængende stuer, soveværelse, køkken, badeværelse, entre og et lille ekstra rum. I gården er der 2 huse med hver 4 lejligheder, hvor der er stue, soveværelse, køkken, bad og entre. 

Lejlighederne er hyggelige og lyse med små badeværelser, hvor det ikke er muligt at få fysisk støtte til badet. Vi har også mange trapper, hvilket stiller krav om mobilitet. 
Derudover har vi vaskekælder og cykelskur. 

Vores beboere er i aldersgruppen 23 til 50 år, og har psykiske og sociale funktionsnedsættelser med behov for pædagogisk støtte. 
De lever et aktivt socialt liv og bruger de muligheder som midtbyen giver og bruger os som base for deres dagligdag.
 
Vi tager udgangspunkt i dine ønsker behov og resurser, og sammen træner vi dine færdigheder, så du kan få så selvstændigt et liv og arbejdsliv som muligt.
For at kunne bo hos os, skal du visiteres til vores tilbud. 


Ribe

Voksenstøtten Ribe yder støtte på Valdemar Sejrs Alle, Mosevej og Drost Pedersvej, som er lejet af Esbjerg Kommune. Bygningerne ejes af Landsforeningen LEV. Desuden yder vi støtte hos en stor gruppe borgere, der bor i lejet bolig på Skyttevej og andre steder i Ribe by. 
 

Den pædagogiske støtte er baseret på tanken om det unikke menneske. Støtten gør det muligt for dig at mestre eget liv og fastholde egen bolig. 
 

I dagtimerne er de fleste, som får voksenstøtte, tilknyttet STU-forløb, eller beskæftigelse i nærmiljøet.

Personalet er til rådighed hver dag mellem kl. 7 til kl. 21 og ved behov for akut hjælp uden for dette tidsrum, kan akuttilbuddet Fønix i Esbjerg kontaktes.


Bramming

Bofællesskabet Idræts Allé, som er et døgndækket tilbud, yder individuel støtte til borgere, der bor i egen bolig i Bramming by samt oplandsbyerne til Bramming.

 

Derudover ydes støtte til 9 borgere, der bor dør om dør i et rækkehuskompleks i Jernbanegade.

Støtten ydes i tidsrummet kl. 07.45-17.30 alle ugens dage.

Derudover har disse borgere mulighed for at kontakte Bofællesskabet på Idræts Allé, hvis der udover det tidsrum opstår en akut situation.

 

Borgernes behov for støtte samt hvilke pædagogiske indsatser, der er behov for, fremgår af borgernes individuelle handleplaner.


Voksenstøtten
 

Edelsvej
Tlf. 7616 3631
 

Fyrparken
Tlf. 7616 3720
 

Birkekrattet
Tlf. 7616 5430
 

Finsensgade 
Tlf. 7616 3743
 

Voksestøtten Ribe
Tlf. 7616 8140


Idræts allé
Tlf. 7616 5440 
 

 ucv@esbjergkommune.dk