Voksenstøtte

Har du brug for støtte i eget hjem, kan Esbjerg Kommune på baggrund af en vurdering tilbyde dig dette. Det er nødvendigt, at du bliver visiteret.

Se hvordan du bliver visiteret her

 

Læs mere om de enkelte afdelinger i Udviklingscenter Vest som tilbyder støtte i eget hjem:

Esbjerg

Voksenstøtten Edelsvej er for dig, der ønsker at bo i din egen lejlighed, men har brug for støtte. Du kan enten have været i et bo-træningsforløb eller i et andet tilbud på Edelsvej, men du kan også ikke tidligere har været i kontakt med Edelsvej.

 

Vi forventer, at  du er indstillet og motiveret for at modtage hjemmevejledning og hjemmestøtte, og at du overholder de aftaler, vi har indgået med dig i forhold til besøg i hjemmet.


Ribe

Voksenstøtten Ribe har botilbud på Valdemar Sejrs Alle, Mosevej og Drost Pedersvej, som er lejet af Esbjerg Kommune. Bygningerne ejes af Landsforeningen LEV. Desuden yder vi støtte hos en stor gruppe borgere, der bor i lejet bolig på Skyttevej og andre steder i Ribe by. 
 

Den pædagogiske støtte er baseret på tanken om det unikke menneske. Støtten gør det muligt for dig at mestre eget liv og fastholde egen bolig. 
 

I dagtimerne er de fleste, som får voksenstøtte, tilknyttet STU-forløb, eller beskæftigelse i nærmiljøet.

Personalet er til rådighed hver dag mellem kl. 7 til kl. 21 og ved behov for akut hjælp uden for dette tidsrum, kan akuttilbuddet Fønix i Esbjerg kontaktes.


Bramming

Bofællesskabet Idræts Allé, som er et døgndækket tilbud, yder individuel støtte til 13 borgere, der bor i egen bolig i Bramming by samt oplandsbyerne til Bramming.

 

Derudover ydes støtte til 9 borgere, der bor dør om dør i et rækkehuskompleks i Jernbanegade.

Støtten ydes i tidsrummet kl. 07.45-17.30 alle ugens dage.

Derudover har disse borgere mulighed for at kontakte Bofællesskabet på Idræts Allé, hvis der udover det tidsrum opstår en akut situation.

 

Borgernes behov for støtte samt hvilke pædagogiske indsatser, der er behov for, fremgår af borgernes individuelle handleplaner.


Voksenstøtten
 

Edelsvej
Tlf. 7616 3631
 

Fyrparken
Tlf. 7616 3720
 

Birkekrattet
Tlf. 7616 5430
 

Voksestøtten Ribe
Tlf. 7616 8140


Idræts allé
Tlf. 7616 5440 
 

 ucv@esbjergkommune.dk

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.
Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionalitetscookies Acceptér alle cookies