Mosevej 74

Botilbuddet Mosevej 74 er et nyoprettet botilbud med start pr. 1. november 2021. Tilbuddet er indrettet i nyistandsatte faciliteter.

Borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.
Alle beboere er fysisk mobile. Flere har psykiske problemstillinger, og de har brug for struktur og overskuelighed i hverdagen.


Kendetegnende for beboergruppen er, at alle er over 18 år og visiteret til et døgndækkende botilbud.

 

På grund af beboernes kompleksitet har alle én-til-én bevilling.
Flere af beboerne har selvskadende- og udadreagerende adfærd som en måde at udtrykke sig på, når de oplever udfordringer, der er svære at håndtere. Denne adfærd arbejder vi målrettet på at afdække og tilbyde kompenserende udtryksformer til.
Nogle af beboerne har ikke verbalt sprog. Derfor arbejder vi med forskellige kommunikationsteknikker og støttemetoder.


Huset er et-plans med indgang udefra til hver lejlighed. Der er fem lejligheder i huset – to lejligheder på 44 kvadratmeter og 3 lejligheder på 40 kvadratmeter. Lejlighederne er to-rumsboliger med lille te-køkken og eget bad/toilet. Lejlighederne er opdelt i leveområde og soveområde. Der er direkte udgang til egen lille flisebelægning og til belægning rundt om bygningen. Der er stakit rundt om matriklen i ca. 1,8 meter høj, således at borgere, der er sensible overfor stimuli, kan være på udearealet uden at blive påvirket af, hvad der foregår rundt om matriklen. Der er låger i stakittet. Der er græsareal på matriklen, hvor der kan opstilles for eksempel gynger. Der er også udgang til gangareal inde på tilbuddet og derfra mindre fællesareal, som tænkes at blive benyttet minimalt.

 

Borgernes behov for at blive skærmet fra naboer og unødige stimuli vil ligeledes være muligt, idet tilbuddet huser få borgere, ligesom fællesarealer tænkes benyttet minimalt.

 

I alle lejligheder vil indgange og udgange kunne låses, således de opfylder den enkelte borgers behov, og således at borgeren altid vil have en udgang fra egen bolig, som passer til den enkeltes borgers behov.


Alle borgere på Mosevej 74 får individuelt tilrettet tilbud ud fra deres behov og potentialer. Det betyder bl.a., at borgerens dagsstruktur og aktiviteter alene vil være tilrettelagt jf. den enkeltes behov og ønsker, og der vil dermed ikke være afhængighed af andre borgeres behov.
Vi arbejder med genkendelige strukturer og processer omkring den enkelte, således der skabes tryghed og genkendelighed.

 

Borgernes støtte vil primært blive givet i egen lejlighed eller i aktiviteter, der giver mening for den enkelte. Typisk vil borgeren spise måltider i egen bolig med tæt personalestøtte. Hvis det giver mening for den enkelte, kan der være mulighed for, at et par borgere spiser sammen i fællesarealet. Der er et fælleskøkken i tilbuddet. Der er mulighed for, at den enkelte borger inddrages i aktiviteter omkring madlavning, hvis det har borgerens interesse.

 

Vi arbejder med understøttende kommunikation ud fra den enkeltes behov. Dette kan være Tegn til tale, konkreter, boardmaker og lignende. Vi inddrager så vidt muligt det kommunikationssystem, som den enkelte borger allerede har kendskab til og bruger.

 

Vi vil lægge vægt på, at medarbejderne i tilbuddet har en pædagogisk baggrund og viden om low arousal, forebyggelse af magt, håndtering af udadreagerende adfærd.