Kornvangen 9C

Kornvangen 9C er et botilbud for personer, der på grund af be­ty­de­lig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har be­hov for om­fattende hjælp i almindelige daglige funktioner.

Beboerne på Kornvangen 9C har forskellige handicaps og udviklingshæmning.

 

Nogle beboere har et verbalt sprog og sprogforståelse, andre an­ven­der forskellige former for alternative kom­mu­ni­ka­tions­mid­ler som Bliss, Tegn Til Tale, billeder, Pecs, Pictogrammer og PC’er.

 

Som hovedregel har beboerne kun lettere fysiske problemstillinger.


På Kornvangen 9C er der mulighed for at bo i 2-rums bolig med eget bad og toilet.

 

Herudover er der seks enkeltværelser. I enkelt­væ­rel­ser­ne de­ler to beboere toilet og badeværelse. Fællesfaciliteter tæller blandt andet et køkken/alrum og en ekstra stue.


Kornvangen 9C arbejder som en enhed, men beboerne er delt op i to mindre teams, et ungeteam og rødt team.

 

Ungeteamet

I ungeteamet er hverdagen præget af aktiviteter, der bygger på op­le­vel­ser, samtidigt med at vi tager hensyn til den enkelt beboers udviklings- og plejemæssige behov.

 

Meget af det pædagogiske arbejde handler om kom­mu­ni­kation, støtte og vejledning i pleje­si­tu­a­ti­oner og hjælp til at fungere socialt.

 

Rødt team

For beboerne i rødt team er kommunikation et nøgleord. Vi arbejder med opbygning af et kommunikativt miljø, som sikrer, at vi kom­munikerer på den enkelte borgers betingelser.

 

Dagligdagen er hovedsageligt karakteriseret ved støtte og vejledning i forbindelse med kommunikationsvanskeligheder og et plejebehov, som kræver hjælp og støtte til de fleste daglige funktioner.


Vil du gerne bo på Kornvangen 9C, skal du først visiteres til vores tilbud.

Du kan læse mere om, hvordan du kan komme til at bo på Kornvangen 9C her

 


Kornvangen flytter i nyt byggeri i løbet af 2019

Kontakt

Kornvangen 9A
6705 Esbjerg Ø
Telefon: 76 16 54 00

 

Afdelingsleder Vivi Øhlenschlæger


Mail: ucv@esbjergkommune.dk

 

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.
Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionalitetscookies Acceptér alle cookies