Kornvangen 9A

Kornvangen 9A er et tilbud til ældre beboere, der har behov for ro og særlige alderstilrettelagte aktiviteter.

 

Kornvangen 9A er et botilbud for personer, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har be­hov for om­fattende hjælp i almindelige daglige funktioner, pleje, om­sorg eller behandling, og som ikke kan få disse behov dækket på an­den vis.

 

På Kornvangen 9A arbejder vi blandt andet med aldersbetingede problemstillinger som for eksempel demens, Alzheimer, reminiscens, livsafslutning og andre relaterede emner.

 

Vores hovedopgave er at sikre en kommunikation, som gi­ver den enkelte beboer mulighed for selvbestemmelse over eget liv. 

Kornvangen 9A er et tilbud til ældre beboere, der har behov for ro og særlige alderstilrettelagte aktiviteter.

 

Beboernes kommunikative kompetencer er varierende. Nogle har fuldt verbalt sprog, mens andre klarer sig ved hjælp af alternative kom­mu­ni­ka­tionsformer.


Hver beboer har eget væ­relse og egen udgang til en lille terrasse. Lejlighederne deler toilet og badeværelse to og to.

 

Der er stort fælles køkken/alrum, som samtidigt fungerer som op­holds­stue. Derudover har afdelingen en mindre reminiscens-stue.


I det daglige lægger vi vægt på at tilrettelægge en hverdag, som er præget af ro og overskuelighed.

 

Vores ak­ti­viteter tilrettelægges i forhold til den en­kel­te beboers ønsker og fysiske og psykiske formåen.

 

Beboernes alder er udgangspunkt for, hvilke pædagogiske aktiviteter vi kan arbejde med og i hvilket omfang.


Vil du gerne bo på Kornvangen 9A, skal du først visiteres til vores tilbud.

Du kan læse mere om, hvordan du kan komme til at bo på Kornvangen 9A her

 


Kornvangen flytter i nyt byggeri i løbet af 2019

Kontakt

Kornvangen 9A
6705 Esbjerg Ø
Telefon: 76 16 54 00

 

Afdelingsleder Vivi Øhlenschlæger


Mail: ucv@esbjergkommune.dk

 

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.
Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionalitetscookies Acceptér alle cookies