Kornvangen 3

 

Kornvangen 3 er et botilbud for personer, der på grund af be­ty­de­lig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har be­hov for om­fattende hjælp i almindelige daglige funktioner.

Her bor 9 voksne borgere, der har varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Fælles for alle borgerne er, at de har brug for et særligt afskærmet tilbud med begrænset ydre stimuli, da flere af borgerne har udfordringer indenfor autismespektret. De profiterer af en genkendelig dagsstruktur og har behov for støtte til almindelig daglig livsførelse og socialt liv.  Borgerne har ganske lidt verbalt sprog, vi arbejder derfor målrettet med støtte til at skabe indflydelse på eget liv gennem overskuelighed og med alternative kommunikationsformer.


Alle borgere bor i egen lejlighed på ca. 69 m2. Der er i huset et fælles køkken og nogle forskellige aktivitetsrum. 
Borgerne har lejekontrakt med DAB, der har drift og vedligehold på bygningerne.


Borgerne er i hverdagene afsted i Aktivitets- og samværstilbud. Så meget af fritiden bruges på afslapning og hygge efter individuelle ønsker. Vi tager på gå-, cykel- og busture ud af huset eller hygger i huset.

Nogle af borgerne planlægger individuelle ture til disko, biografen osv. med deres ledsagere.

Det er vores mål, at hver borger føler tryghed ved at bo her. Derfor prioriterer vi den enkeltes ønsker, vaner og behov højt. Den enkelte borger skal opleve at blive set, hørt og forstået. Vi arbejder med udgangspunkt i medborgerskabs perspektiv målrettet med selvbestemmelse og med at inddrage den enkelte borger i, hvad der vedrører hans/hendes hverdagsliv.


Vil du gerne bo på Kornvangen 3, skal du først visiteres til vores tilbud.

Du kan læse mere om, hvordan du kan komme til at bo på Kornvangen 3 her