Kastanie Allé 3-9-11-13

Botilbuddet Kastanie Allé 3-9-11-13 er for dig, der er udviklingshæmmet og har et verbalt sprog. For at bo her, skal du til en vis grad være selvhjulpen, og dit grundlæggende behov er et overskueligt fællesskab, hvor du kan få hjælp til en individuel tilpasset struktur på hverdagen.

 

Kastanie Allé 3-9-11-13 har tilknyttet nattevagt.

På Kastanie Allé 3-9-11-13 bor 20 beboere med udviklingshæmning. Alle beboere har et verbalt sprog og er til en vis grad selvhjulpne. Deres grundlæggende behov er et overskueligt fællesskab, hvor de kan få hjælp til en individuel tilpasset struktur på hverdagen.

 

Vi prioriterer, at hver beboer føler tryghed ved at bo her. Derfor prioriterer vi den enkeltes ønsker, vaner og behov højt gennem den individuelt tilrettelagte dagsplan. Den enkelte beboer skal opleve at blive set, hørt og forstået.

 

Her oplever den enkelte beboer sig selv i samvær og omgang med andre mennesker. Vi arbejder meget med at styrke troen på egne ressourcer. Vi ved, at positive relationer og anerkendelse er med til at skabe selvtillid og selvværd. Vi arbejder målrettet med selvbestemmelse og med at inddrage den enkelte beboer i alt, hvad der vedrører hans/hendes hverdagsliv.


De fleste af vores beboere bor i egne lejligheder, mens en enkelt beboer bor i særskilt hus.


I dagtimerne har de fleste beboere på Kastanie Allé 3-9-11-13 halv- eller heldagsbeskæftiget i aktivitets- og samværstilbud i vores nærområde. Nogle enkelte af beboere er beskæftiget i Esbjerg, og enkelte er på grund af alder ikke i beskæftigelse.


Vil du gerne bo på Kastanie Allé 3-9-11-13, skal du først visiteres til vores tilbud.

Du kan læse mere om, hvordan du kan komme til at bo på Kastanie Allé 3-9-11-13 her

 


Kontakt

Kastanie Allé 3-9-11-13
6760 Ribe

Telefon til Kastanie Allé 9 -  7616 8517

Telefon til Kastanie Allé 11 - 7616 8518

Telefon til Kastanie Allé 13 - 7616 8519

Mail: ucv@esbjergkommune.dk