Fyrparken

I Fyrparken arbejder vi med individuel støtte til vores beboere, som har betydeligt nedsat funktionsevne på grund af psykiske, fysiske eller sociale omstændigheder. 

 

Vores beboere har brug for særligt tilrettelagt støtte, som gør det muligt for dem at mestre eget liv og fastholde egen bolig.

 

Vi giver støtte ud fra en individuel vurdering og er fleksible i perioder med stort behov for støtte.