Farupvej 8C

Farupvej 8C er et botilbud til dig, der har betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og kan udvise selvskadende og udadreagerende adfærd.

 

For at bo her skal du være fysisk mobil og have et stort behov for struktur og forudsigelighed i din hverdag.

Farupvej 8C er hjem for 12 beboere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.
 

Alle beboere er fysisk mobile. Flere har psykiske problemstillinger, og de har brug for struktur og overskuelighed i hverdagen.

 

Kendetegnende for beboergruppen er, at alle er over 18 år og visiteret til et døgndækkende botilbud.

 

På grund af beboernes kompleksitet har alle én-til-én bevilling.

 

Flere af beboerne har selvskadende- og udadreagerende adfærd som en måde at udtrykke sig på, når de oplever udfordringer, der er svære at håndtere. Denne adfærd arbejder vi målrettet på at afdække og tilbyde kompenserende udtryksformer til.

 

Nogle af beboerne har ikke verbalt sprog. Derfor arbejder vi med forskellige kommunikationsteknikker og støttemetoder.


Farupvej 8C er i ét plan og består af to huse med seks lejligheder i hver. Alle bor i egen lejlighed, som er indrettet individuelt. Alle lejligheder har tekøkken, soverum, stue og badeværelse. Til hver lejlighed er der også tilknyttet en terrasse, som er beboernes egen.

 

Hvert hus råder over et fælles opholdsrum med både tv-stue, et fælles køkken og plads til, at beboerne kan spise sammen både i større og mindre grupper.


I dagtimerne har beboerne forskellige aktiviteter, som er tilrettelagt ud fra den enkeltes ønsker og behov. Aktiviteterne foregår enten i egen lejligheden, ved eksterne samarbejdspartnere, eller i nærliggende bygning, hvor vi har forskellige aktivitetstilbud.
 

Den socialpædagogiske indsats tager afsæt i KRAP og neuropædagogikken, hvor vi arbejder helhedsorienteret og målrettet omkring den enkelte beboer og dennes mål.


Vi arbejder med en anerkendende og reflekterende tilgang, hvor vi har fokus på den enkelte beboers ønsker og behov for at sikre den enkelte beboer en indholdsrig, aktiv og værdig tilværelse med størst mulig indflydelse på eget liv.

 

Da mange af beboerne ikke har et verbalt sprog, arbejder vi meget med forskellige kommunikationsteknikker og støttemetoder. Vi bruger kommunikationen og visualiseringen, så vi kan skabe struktur og forudsigelighed i dagligdagen enten ved brug af tegn-til-tale, strukturtavler, piktogrammer, konkreter.

 

Beboerne bliver løbende tilbudt at deltage i diverse arrangementer og aktiviteter. Vi deltager som udgangspunkt i interne arrangementer under Udviklingscenter Vest som fx Ribelund Festival, Sansedag og jubilæumsfester. Derudover er der også tilbud om at komme til diskoarrangementer og sommerfester og til at deltage på den årlige Sølund festival. Fælles for alle arrangementer og aktiviteter ud af huset er, at vi altid deltager på beboernes præmisser.


Vil du gerne bo på Farupvej 8C, skal du først visiteres til vores tilbud.

Du kan læse mere om, hvordan du kan komme til at bo på Farupbej 8C her