Bøge Allé 14

På Bøge Allé 14 arbejder vi med udvikling af beboernes selvbestemmelsesret og kompetencer blandt andet gennem sanseintegration og alternative kommunikationsformer. Vi tyder og tolker den enkelte beboers kommunikation og udtryk.

Bøge Allé 14 er et moderne specialtilrettet bo- og aktivitetstilbud for 18 borgere med multiple psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Udviklingsalderen ligger fra ca. tre måneder til fem år.


Bøge Allé 14 har et integreret klubtilbud, som henvender sig til beboere, der er nået til et punkt i livet, hvor støtten til socialt samvær og aktiviteter foregår i stille og rolige omgivelser, der kan tilgodese den enkelte beboers tempo. Formålet er at give beboerne indhold i dagligdagen gennem socialt samvær og aktiviteter, der udvikler og vedligeholder deres funktionsniveau.

 

Udover klubtilbuddet har Bøge Allé 14 også et aktivitetstilbud på Kastanie Allé 5. Aktivitetstilbuddets formål er at give deltagerne øget indhold i dagligdagen gennem socialt samvær og aktiviteter, der udvikler og vedligeholder deres funktionsniveau.


Vil du gerne bo på Bøge Allé 14, skal du først visiteres til vores tilbud.

Du kan læse mere om, hvordan du kan komme til at bo på Bøge Allé 14 her

 


Kontakt

Bøge Allé 14
Aktiviteten Kastanie Allé 5
6760 Ribe
Telefon: 

7616 8492 (BØ15)
7616 8494 (BØ17)

Mail: ucv@esbjergkommune.dk