Bøge Allé 123-125-127

Bøge Allé 123-125-127 er et botilbud til dig med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne blandt andet udviklingshæmning.

Bøge Allé 123-125-127 er for voksne med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne blandt andet udviklingshæmning. Flere af beboerne har desuden dobbeltdiagnoser.


På Bøge Allé 123-125-127 har hver beboer sin egen lejlighed. Huset er opdelt i to grupper og rummer i alt 21 boliger.


På Bøge Allé 123-125-127 er beboerne fortrinsvis ældre med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, og det tager vi højde for, når vi tilrettelægger aktiviteter. 

 

Nogle af vores beboere er i aktivitetstilbud på Pile Alle 6, nogle er halvdags- andre heldagsbrugere eller i klubtilbud.

 

Vi kigger altid på den enkelte beboer og lytter til, hvad han/hun har behov for og lyst til.

 

Formålet med vores aktiviteter er, at beboerne skal beholde og vedligeholde de færdigheder, de har, og vi har også meget fokus på, at den enkelte beboer ikke stilles over for nye krav, de ikke længere magter, når deres færdigheder aftager.

 

Hos os er der mulighed for at deltage i social fællesskab i det omfang, de selv ønsker. Der er tre fællesopholdsstuer på tilbuddet, hvor beboerne har mulighed for at se tv, høre musik eller f.eks. holde fødselsdag.

 

Hver sjette uge holder vi beboermøde. Her har du mulighed for at komme med ønsker til aktiviteter og mad. Det er også på disse møder, vi snakker om kommende fødselsdage og eventuelle ferieture.


Vil du gerne bo på Bøge Allé 123-125-127, skal du først visiteres til vores tilbud.

Du kan læse mere om, hvordan du kan komme til at bo på Bøge Allé 123-125-127 her

 


Kontakt

Bøge Allé 123-125-127
6760 Ribe
Telefon til 123: 7616  8392
Telefon til 125: 7616  8393
Telefon til 127: 7616  8394


Mail: ucv@esbjergkommune.dk