Birkekrattet

Botilbuddet Birkekrattet er for dig, der er voksen udviklingshæmmet, og som har brug for personaledækning døgnet rundt.

 

Vi er et tilbud for dig, der ønsker og har behov for ud­vik­ling af nye færdigheder eller vedligeholdelse af allerede til­eg­nede færdigheder.

 

Du kan få støtte til at få en tryg og aktiv hverdag baseret på dine interesser og muligheder, og vi støtter dig i alle udviklingsmæssige-, pleje- og omsorgs­si­tu­a­ti­o­ner og i adfærdsmæssige sammenhænge.

Birkekrattet har tilbud til voksne med fysiske handicaps og voksne med psy­ki­a­triske problemstillinger. 

 

Beboernes funktionsniveau er vidt forskellige. 


Birkekrattet er et etplansbyggeri i Esbjerg Ø.

 

Botilbuddet har to selvstændige boliger til beboere med behov for fysisk afgrænsning fra fællesskabe og behov for daglig støtte.

 

Botilbuddet er opdelt i to grupper på fem beboere, som alle har lejet en lejlighed på 45 m2. Ud over lejlig­he­den har beboere et fælles lejet areal, hvor der er indrettet stue, køk­ken og bryggers.


Birkekrattet har aktiviteter og udfordringer tilrettelagt efter dine øns­ker og behov, og vi fokuserer på at skabe en oplevelsesorienteret hverdag med fokus på udvikling, selvvalg og kommunikation.

 

Birkekrattet er opdelt i to grupper

 

I den ene gruppe har beboerne behov for støtte i at få hverdagen til at fungere. Det kan fx være støtte til basale funktioner som påklædning og hygiejne og støtte til at fungere i forskellige sociale situationer.

 

I den anden gruppe har beboerne et stort behov for pleje og omsorg og behov for støtte i forhold til at skabe overskuelighed i kom­mu­ni­kationen. Beboerne har begrænset verbalt sprog og varierende kom­munikative kom­pe­ten­cer. I denne gruppe arbejder vi også med støtte i forskellige sociale situationer.