Aflastningen

Bor du hjemme, kan aflastning være en mulighed for dig og din familie. Du vil opleve en dagligdag, hvor vi støtter dig i et miljø, hvor du kan føle dig tryg. 

 

Hvis du har brug for aflastning, skal du visiteres til det. 

Aflastningstilbuddet er målrettet voksne medborgere med udviklingshandicap, der fortsat bor hjemme hos deres forældre.


Aflastningstilbuddet har 9 aflastningsboliger.

 

Forud for hvert ophold, indrettes boligen i aflastningen med dine personlige ejendele, således at boligen gøres både privat, personlig og genkendelig til at modtage dig.


Det er vigtigt for os, at dagligdagen på Aflastningen, Gammelby Strandvej 1, både for dig og din familie bærer præg af at være:

 

• Et miljø med en pædagogisk indfaldsvinkel
• Et miljø, der opleves trygt og genkendeligt
• Et miljø så tæt på det hjemlige så muligt
• Et miljø med gode muligheder for socialt
samvær og samspil med ligestillede
• Et miljø med aktivitetstilbud med afsæt i dine ønsker og behov

 

Når du er i aflastning, medbringes, som udgangspunkt, alle former for specialkost, f.eks. sondemad, ernærings- og energidrikke samt tilsvarende.

 

Normalkost betragtes som mad, hvor der ikke skal tages specielle hensyn til fremstilling eller servering heraf.

 

Er der individuelle hensyn, vil vi meget gerne tage en drøftelse med jer derom.

 

Du skal selv medbringe engangssprøjter, medicin, specielle cremer og bleer samt øvrige hjælpemidler, i det omfang det er nødvendigt for, at vi kan hjælpe dig bedst muligt.

 

Du skal selv medbringe tøj, toiletsager og lommepenge.

 

Der laves en personlig kasse til dig, som opbevares i aflastningen, hvor vi gemmer dine personlige ejendele, fotografier af familien, m.m. 


Aflastningsdøgn aftales for et halvt år ad gangen. De to perioder er henholdsvis fra 1.oktober til 1. april og fra 1. april til 1. oktober. Aflastningen holdes lukket d. 24/12.

 

Aflastningsdøgnene aftales i samarbejde mellem Aflastningen Gammelbystrandvej og de pårørende. Der kan opstå situationer, hvor ønskerne om aflastning ikke kan imødekommes grundet pladsmangel. Aflastningen vil i disse tilfælde gå i dialog med
de pårørende, så der i fællesskab findes en anden brugbar løsning.

 

Hvornår kan man komme i aflastning?

Et aflastningsdøgn starter, som udgangspunkt, i hverdagene fra det tidspunkt om eftermiddagen, hvor borgeren kommer retur fra sit aktivitets-/beskæftigelsestilbud, og til det tidspunkt, borgeren afhentes eller selv tager afsted til sin beskæftigelse den efterfølgende morgen.

 

50 % af de bevilligede aflastningsdøgn kan være i weekenden.

 

Weekendaflastning går fra fredag, når borgeren kommer fra beskæftigelse, til mandag morgen, hvor borgeren afhentes til sit beskæftigelsestilbud. En weekendaflastning tæller således 3 døgn.

 

Sygdom

Hvis en borger bliver syg under ophold i sit aflastningstilbud, kontaktes de pårørende, og man aftaler nærmere, hvad der er det mest hensigtsmæssige i den konkrete situation. Borgeren kan, som udgangspunkt, hvis det ønskes, bliver i aflastningen ved akut opstået sygdom. Det kan imidlertid ikke garanteres, at det i så henseende altid er kendte medarbejdere, der vil være omkring borgeren i middagstimerne fra kl. 11:00-14:00.

 

Afbud

Der tages forbehold for retten til at lukke tilbuddet i helligdage, hvis der er for få bookinger.

 

Afbud af allerede planlagt aflastning skal ske mindst 6 uger før aftalt ophold, ellers refunderes aflastningsdøgn som udgangspunkt ikke. Der vil fremadrettet blive opkrævet 126 kr. for kost pr. aflastningsdøgn. Indtil borgerne/familierne får besked om dette, er det fortsat gratis.