Åmoseparken 71

Åmoseparken 71 er et botilbud til personer, der har behov for meget støtte i udvikling og ved­li­geholdelse af kommunikative og fysiske færdigheder.

 

Tilbuddets beboere har på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne be­hov for om­fat­ten­de hjælp i almindelige daglige funktioner, pleje, om­sorg eller be­hand­ling.

Beboerne i Åmoseparken 71 er opdelt i to grupper. 

 

Generelt er beboerne i Gruppe Øst mere mobile og kan bedre give udtryk for ønsker og behov.

 

I Gruppe Vest er hovedparten af beboerne multihandicappede. Det vil sige, at de ud over at være ud­vik­lings­hæm­me­de har flere fysiske funk­ti­ons­hæmninger.

 

Beboerne i Gruppe Vest er også kendetegnet ved, at alle er kørestolsbrugere, har forskellige grader af spasticitet, intet verbalt sprog har og som hovedregel skal hjælpes med samt­lige funktioner i hverdagen.

 

I Gruppe Øst er beboerne hovedsageligt karakteriseret ved, at de har fysiske og psy­kis­ke problemstillinger, har kommunikations­van­ske­lig­heder og omfattende behov for hjælp og støtte til alle dag­lig­dags­funk­tioner.


I Åmoseparken 71 er hele huset er indrettet til borgere med multihandicaps. Botilbuddet har 16 - to-rums lejligheder på ca. 71 m2, alle indrettet med stort badeværelse.

 

I alle lejlighederne er der rumdækkende liftsystemer, lige som i de to store fællesarealer, også med plads til hjælpemidler, til­pas­set gruppens borgere.


Beboerne i Åmosparken har et udvidet behov for hjælp i alle daglige funk­ti­oner. For at sikre, at hver enkelt får så stor indflydelse på egen hver­dag som muligt, arbejder vi meget med at finde alternative kom­munikationsformer, som vi tilpasser den enkelte beboer.

 

Vores vigtigste opgave er at skabe tryghed og forudsigelighed og sikre en kommunikation, som gi­ver den enkelte mulighed for selvbestemmelse over eget liv.


Vil du gerne bo på Åmoseparken 71, skal du først visiteres til vores tilbud.

Du kan læse mere om, hvordan du kan komme til at bo på Åmoseparken 71 her