Naturværkstedet

 Naturværkstedet er et aktivitets- og samværstilbud for dig, der er mellem 18 og 65 år og er udviklingshæmmet. På Naturværkstedet elsker vi både at være ude i naturen og arbejde med de materialer, vi finder i naturen. 
 

Følg Naturværkstedets facebookside her

Naturværkstedet er et aktivitets- og samværstilbud for voksne udviklingshæmmede fra 18-65 år. 

 

Der er 27 pladser i dagtilbuddet.


Naturværkstedet er et dagtilbud, hvor du kan deltage i forskellige aktiviteter, som både udvikler dig og vedligeholde dine færdigheder gennem spændende og sjove oplevelser.

 

Du kan både deltage i ridning, boldspil, gymnastik, afspænding og andet, der er med til at træne din motorik, dine sanser og din bevægelse.

 

Du kan også deltager i et aktivitets- og læringsforløb i de forskellige værksteder, hvor du kan lære at der sy, lave smykker, fremstille produkter af træ, have dyrehold, arbejde i  haven og fremstille forskellige produkter til vores butik.

 

På Naturværkstedet får du masser af muligheder for at gå ture, sy, tegne, spille bold, badminton, høre musik, samle honning og fodre heste. Alt sammen noget, som giver dig mange gode oplevelser.

 

Herudover kan du deltage i de daglige praktiske opgaver i køkkenet, med opvasken og med at vaske tøj. Du kan også være med til at passe udenomsarealerne ved at ordne bede, slå græsset og klippe hæk.


Dagtilbuddet er indrettet i en gammel skole hvor der er seks værksteder i hovedbygningen og en butik. Herudover har vi et glasværksted, værksted til produktion af optændingsbrænde, bistader, hønsegård, får og lam om sommeren og en gymnastiksal. Vi har køkken og kantine, en bålhytte og et stort grønt areal, som vi holder.

 

I vores tre kreative værksteder fremstiller vi blandt andet boligtekstiler, glas, smykker, træprodukter og keramik:

 

Det lille værksted

Træværkstedet

- Loftet

 

Vi gør meget ud af at hente materialer i naturen og bruge det i værkstederne. 


Vil du gerne arbejde på Naturværkstedet, skal du først visiteres til vores tilbud.

Du kan læse mere om, hvordan du kan være med på Naturværkstedet her


Kontakt

Naturværkstedet
Ølufvad Hovedvej 81
6715 Esbjerg N
Telefon: 7616 8050
Mail: ucv@esbjergkommune.dk