Gruppe 1

Gruppe 1 er for dig, der har et forholdsvist godt kognitivt funktionsniveau, men har begrænsede udfoldelsesmuligheder på grund af fysiske udfordringer eller sociale vanskeligheder. De fysiske rammer består af to værksteder, som ligger i umiddelbar forlængelse af hinanden, en café, hvor vi spiser madpakker og derudover to mindre lokaler.

 

Vi lægger stor vægt på, at her er en god værkstedskultur. Det betyder, at der skal være:

 

Læringsrum

Der skal være et godt læringsrum i de to værksteder. Du skal have mulighed for at tilegne dig viden og kunnen ved at iagttage, efterligne og blive vejledt.

Du vil altid blive mødt med en forventning om, at du kan udføre den opgave, du bliver stillet, så du kan øve din koncentrationsevne og styrke dine motoriske færdigheder.

 

Meningsfyldt aktivitet

Det er vigtigt, at det, vi laver i værkstederne, giver mening. Det, vi producerer i værkstederne, bruger vi mest til udsmykning, og det er med til at give dig ejerskab og øge din motivation.

 

Fællesskab og Samarbejde

Vores arbejdsfællesskab er med til at motivere dig til at deltage og give dig læring.

 

Du vil tit komme til at arbejde sammen med flere kollegaer, når I skal lave produkter i værkstederne. Én kan male, én kan klippe, én kan save, én kan skrive på computeren osv. På den måde vil du lære at at give plads til andre og glæde dig over andres evner, samtidigt med at du oplever, at dit bidrag bliver brugt i en større sammenhæng.

 

Social trivsel

Du får støtte til at være i sociale sammenhænge og lære alle de sociale spilleregler, samtidig med at dskal løse en opgave. På den måde lærer du at tage ansvar for at løse dine opgaver. Stemningen bærer altid præg af lun humor i et godt socialt samvær.

 

Som en del af gruppe 1 er du enten tilknyttet træ-værkstedet eller billede-værkstedet. Du har dog mulighed for at have arbejdsopgaver i begge værksteder. Vi tilrettelægger dine opgaver sammen med dig, og du får din helt egen ugeplan. 

 

Ud over arbejdet i værkstederne, har du også andre aktiviteter og praktiske opgaver i din ugeplan. Det kan blandt andet være at gå ud med affald, dække bord, ordne vasketøj, hente og bringe ting i huset, feje, vaske op, bustur, cykeltur, bage, computer, fysioterapi og social motorik. Du kan også deltage i aktiviteter i andre grupper i huset som for eksempel zumba, snoredans eller musik.

 

I løbet af ugen er der også aktiviteter for alle i gruppen af mere social karakter. Det kan blandt andet være You Tube, samling eller kor.

Bagehold

Hver onsdag bager vi boller, som vi spiser om eftermiddagen. Du kan hjælpe med at læse opskrift, veje ingredienser, ælte og meget andet.

 

Bushold

Busholdet kører ud og nyder naturen og de muligheder, der er i nærområdet. Vi klarer også små-indkøb og ærinder.

 

Træværksted

I træværkstedet arbejder vi med grove materialer og med alle former for træ.

 

Er du god til at save, banke, male, klippe eller pudse, er træværkstedet et godt sted at arbejde.

 

Vi tager altid hensyn til dine ønsker og kompetencer, når du får en opgave, og vi arbejder sammen med dig, når vi lægger planer for, hvad du skal lære, mens du er hos os. 

 

I træværkstedet får du også mulighed for at være med i opgaver, hvor forskellige små delelementer skal sættes sammen og puttes i en pose.

 

Billedværkstedet

I Billedværkstedet arbejder vi primært med at lave decoupagebilleder med små citater.

 

Finmotorik

Der er flere forskellige processer og funktioner, som du skal kunne, når du skal lave et billede. Til finmotorik kan du øve dig og blive dygtig til for eksempel at male, klippe og håndtere små papir-stykker.

 

Refleksion ud fra citat

Nogle gange sætter vi et lille citat på billederne.

Sammen med dig snakker vi om indholdet og betydningen af to eller tre udvalgte citater. Vi snakker om, hvad citatet betyder, og hvordan vi kan bruge det i livet og hverdagen.


Gåtur

Her kommer vi ud og får noget frisk luft og bliver godt kendt i lokalområdet. Vi opdeler os efter, hvor lang tur man vil med på.

 

You Tube

Her er vi alle samlet ved projektoren. Du kan foreslå sange, og én fra gruppen sidder ved computeren og finder sangen og kunstneren på You Tube. Vi synger og danser og har gruppens egen tirsdags-fest.

 

Vi har også mulighed for at se billeder fra din iPads, så vi får mulighed for at dele billeder fra gode oplevelser med hinanden.

 

Sociale boller

Onsdag eftermiddag er vi samlet, hvor vi spiser boller, som vi har bagt om formiddagen. Vi lægger vægt på, at vi også får talt med hinanden om forskellige relevante emner fra hverdagslivet.

 

Kor

Torsdag eftermiddag er der kor. Det er sundt og frigørende at synge. Og til kor har vi et dejligt fællesskab og bliver gode til de sange, som vi øver.

 

Vi øver os, for at kunne synge til arrangementer og fester på Åmosen.

 

Social motorik

Social motorik er musik og bevægelse. Gennem genkendelse skaber vi et trygt rum, hvor du blever mødt med anerkendelse, accept og respekt. Musikken er specielt lavet for at bygge spændingen op for derefter at gå over til afspænding.